Nyheter

Föreningsstämma

2024 04 20

BRF Backsvalans medlemmar samlades för det årliga årsmötet och gick igenom det gångna året 2023. Charlotte från Riksbyggen var med och gick igenom årsredovisningen och svarade på frågor som medlemmar hade.

Valberedningen föreslog en ny styrelse och medlemmarna godtog förslaget. Per Fryking och Vesna Sehovac omvaldes som ordinarie ledamöter. Theis Hasselgaard har tidigare suttit som suppleant och valdes nu som ordinarie ledamot. Sergio Ramirez och Marcus Eriksson valdes som nya ledamöter. Malin Andersson och Waseem Arshad valdes som suppleanter.