Flytta ut

Tänk på följande punkter vid flytt från föreningen: