Parkering

Föreningen disponerar över 40 platser för uthyrning.

5st öppna parkeringsplatser (mittemot Hus I). 300kr/månad.

18st Carportplatser. 450kr/månad.  Varav 11 st har laddstation till elbil/laddhybrid.

17st Garageplatser. 500kr/månad. Varav 7 st har laddstation till elbil/laddhybrid

Vid användning av laddstation tillkommer en kostnad på 150 kr/månad + debitering av utnyttjad el. Pris per kWh är enligt dagens spotpris.. Notera om du som ej har elbil ändå får en plats med laddstation behöver du inte betala extra.

Mopeder och motorcyklar får endast stå parkerade vid den södra längan av garagelängan (undantaget om man hyrt parkeringsplats för sin moped/motorcykel).

Det är naturligtvis inte tillåtet att parkera på någon annans parkeringsplats. Om så har skett så ta kontakt med EuroPark (telefon 040-423 431).

Varje hushåll har rätt att hyra 1st parkeringsplats, kösystem tillämpas för de olika parkeringsformerna.

I mån om tillgänglighet så går det att hyra 1st extra plats på 1 månadskontrakt.

Frågor om parkering besvaras via e-post: parkering@brfbacksvalan.se

Mvh Styrelsen

Bestämmelser för Garage


Bestämmelser för Carport & Öppen parkering

Bestämmelser för laddstation

Force majeure (gäller samtliga parkeringsplatser):

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att betala skadestånd om hans/hennes åtaganden inte alls eller endast till  onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp eller på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet somhyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.