Riktlinjer

Ett mer utförligt dokument med dokumenterat sunt förnuft för dem som bor i föreningen finns under länken dokument med namnet trivselföreskrifter.

Nedan följer en kortfattad summering om riktlinjer för tillbyggnad och underhåll av spaljéer/ursprungsträdäck.

Underhåll av spaljé och trädäck

Sidospaljéer får inte målas utan ska behållas naturella.

Staket

Staketet ska ha längsgående ribbor, likna sidospaljén i sitt utförande och får inte vara högre än 120cm. Försök att i möjligaste mån komma överens med grannarna i din länga för att skapa en så stor enhetlighet som möjligt. Staketet ska vara naturellt.  Vill man ha häck, är ligusterhäck (som redan finns) det som gäller.

Markiser

Styrelsen har beslutat att markiser ska vara ljusgrå och likna färgen på träpanelen. De ska ha rak kant.  Svensk Persienn i Malmö har en färg som heter 94-15 (då riktlinjerna sattes upp 2009). Installation ska ske av fackman.

Husfasader och tak

Inga förändringar får göras på fasader och tak utan att styrelsen först godkänner ärendet.  All åverkan återställs vid avflyttning.

Antenner och Paraboler

Styrelsen har beslutat att inget sådant får sättas upp.

Tillbyggnader

Alla eventuella tillbyggnader ska undantagslöst granskas och godkännas av styrelsen.  Bygglov och ritningar presenteras för styrelsen. Skicka ett mail till styrelsen.