Andrahandsuthyrning

När får man hyra ut i andra hand?

Enligt bostadsrättslagen får man hyra ut i andra hand när det finns så kallade beaktansvärda skäl. Exempel på beaktansvärda skäl är arbete på annan ort, vård av anhörig på annan ort, studier (som behövs för arbetet), militärtjänst, FN-tjänst, sjukdom etc. Styrelsens tillstånd krävs dock alltid innan andrahandsuthyrning. Ansökan görs på Hyr ut i andra hand (riksbyggen.se) Inloggning med BankID krävs.

Policy om andrahandsuthyrning

Styrelsen har en policy om att andrahandsuthyrning beviljas om man har som avsikt att flytta tillbaka. Andrahandsuthyrningen godkänns för ett år i taget i maximalt 3 år.

Ansökan om andrahandsuthyrning

I god tid innan uthyrningen ska en ansökan lämnas till styrelsen. I ansökan ska,bland annat, anledning till andrahandsuthyrning och tidsperiod finnas med. Först efter att denna ansökan godkänts av styrelsen får bostadsrättsinnehavaren hyra ut lägenheten i andra hand. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens samtycke har du förverkat nyttjanderätten till lägenheten.

Skriva andrahandskontrakt

Innan hyrestiden börjar bör ett andrahandskontrakt upprättas. Detta är för allas säkerhet och vi rekommenderar starkt att alltid skriva ett kontrakt, även om det gäller en nära vän eller en kortare period som ni hyr ut till.

Hyran

Tillskillnad mot många andra länder så har vi inte marknadshyror i Sverige. Detta betyder att man inte får ta ut hur hög hyra som helst för en bostad som hyrs ut. Hyresnivån är med andra ord inte upp till hur mycket människor är beredda att betala. Lagen är tydlig med att hyran måste vara skälig jämfört med hyresläget för likvärdiga bostäder på orten. Hyrs en bostadsrätt eller lägenhet i andrahand så skall hyran motsvara hyran för motsvarande objekt hos allmänhyttan. Om lägenheten är möblerad får ett mindre påslag på hyran göras, upp till 10 % är att anse som rimligt. Även kostnader för tex el får  läggas på om hyresgästen inte skaffar ett eget abonemang. Kostnad för kabel-tv, bredband och annat som ingår i hyran får dock ej läggas på. Inte heller kapitalkostnader för tex räntekostnader på lån får tas ut. Hyresgästen kan alltid begära att hyresnämnden prövar om hyran är rimlig. Är den inte det kan uthyraren bli återbetalningsskyldig upp till ett år tillbaka i tiden. Du hittar mer information om detta på hyresnämndens hemsida.

Uthyraren har ansvaret

Uthyraren har ansvar för lägenheten och att månadsavgiften betalas i tid. Om andrahandshyresgästen inte sköter lägenheten eller stör grannar kan uthyraren själv få en skriftlig varning och i slutändan bli uppsagd.

Försäkringar

Frågor om ersättning från försäkringsbolag kan bli besvärligt vid andrahandsuthyrning. Vi rekommenderar därför att både den som hyr ut och den som hyr tar kontakt med sina försäkringsbolag och kontrollerar vad som gäller.

Mer information

Mer information kring andrahandsuthyrning hittar du på sidor som Hyresnämnden och Bodirekt.